کاربران گرامی

جهت ارتباط با مدیریت ستاد جوانه های صالحین و به اشتراک گذاری نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهاد و گزارش مشکلات احتمالی می‌توانید به آدرس الکترونیکی زیر نامه ای ارسال نمایید.

javaneh95@chmail.ir

همچنین می توانید جهت ارتباط تلفنی با برادر فکری با شماره تماس35948768-021  و 09227013296ارتباط برقرار نمایید.

با تشکر

ستاد جوانه های صالحین