شجره طیبه صالحین متشکل از اعضا و ارکان مختلف بوده و هر یک از اعضای آن در حلقه ای مشخصی مشغول فعالیت خواهند بود. حلقه های تربیتی شجره طیبه به صورت زنجیره پیوسته با هم ارتباط داشته و هر یک توسط رکن ما فوق هدایت و رهبری میشوند.

حلقه های تربیتی به منزله ستون های نگه‌دارنده شجره طیبه صالحین محسوب شده و کلیه برنامه های مورد انتظار در شجره طیبه صالحین در قالب حلقه‌های تربتی صورت می‌پذیرد. به همین دلیل ایجاد وحدت‌رویه در اداره حلقه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود .

با یک بیان ساده میتوان اینگونه شجره طیبه صالحین را تعریف کرد که، شجره طیبه صالحین به دنبال ایجاد یک نظام تربیتی،معرفتی و بصیرتی در سطوح مختلف بسیجیان سازمان بسیج مستضعفین است که با استفاده از ظرفیت های علمی و معنوی نظام اسلامی، زمینه های ارتقای آحاد بسیجیان را در ابعاد مختلف فراهم می‌نماید.

شجره طیبه صالحین متشکل از ارکان و اعضای مختلف است که هر یک از آن‌ها دارای وظایف خاص بوده و به صورت نظام‌مند بایکدیگر در ارتباط هستند.

این کتاب سال مخصوص بسیج جامعه مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی تهیه شده است تا مورد استفاده مربیان و متربیان در حلقه‌های صالحین قرار گیرد.

کتاب سال 1395 بسیج جامعه مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی

2016-11-08_09-15-56

حجم: 43,528 کیلوبایت

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :