به گزارش جوانه ها ، بحث مقابلۀ با نفوذ، یکی از جدی­ترین چالش­های کنونی انقلاب اسلامی به شمار می­رود که این مقابله سطوح مختلفی نیز دارد: سطح ذهنی و عینی و در ادامه سطح داخلی و خارجی که البته هر کدام از این سطوح نیز تقسیم‌بندی‌های خاص خود را دارند. با توجه به این‌که هدف این متن، تحلیل نقش شجرۀ طیبۀ صالحین در بصیرت افزایی پیرامون مسئلۀ نفوذ است، در ادامه سعی می‌کنیم تا به تبیین این هدف بپردازیم. اولین نکته­ای که باید صالحین به آن توجه داشته باشد، این است که جنس نفوذ را به درستی تشخیص دهد. در واقع صالحین باید مراقب نفوذ در ذهن و نیز در عرصه­های عمل و رفتار باشد و در این راستا حلقه‌های صالحین باید بنگاه‌های اطلاعاتی در خدمت نفوذ گران را بشناسند و به دیگران نیز معرفی کنند و همچنین شبهات ذهنی به وجود آمده را -که هدفشان فراهم کردن زمینۀ نفوذ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است- با اطلاعات درست و متقن پاسخ دهند. در مورد نفوذ عینی و بصیرت افزایی در این عرصه نیز صالحین باید نقش رصد و دیده‌بان را ایفا کند. همچنین در این راستا باید رفتارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افراد و نهادهای اقتصادی موشکافی گردد و احیاناً در مواردی که نفوذی بودن فرد، جریان و یا نهاد و سازمان مشخص گردید، اقدامات قانونی و انقلابی مورد نظر را ترتیب دهند. علاوه بر این، صالحین باید برای بصیرت افزایی پیرامون نفوذ، راهکارهای زیر را نیز مورد توجه قرار دهد:

طبیعتاً اولین راهکار این است که در نگاه کلان، صالحین باید همچنان از مردم و برای مردم نگریسته شود که این دو (صالحین و مردم) نیز منفک از انقلاب و نظام نیستند، بنابراین هرگونه کناره‌گیری و جدایی این عناصر از هم نشانۀ نفوذ خواهد بود.

راهکار دوم این است که صالحین باید مطلوبیت و محبوبیت بیشتری در اذهان مردم به دست آورد که در این راستا باید با جذب و استفاده از خواص، نخبگان و نیز تحصیل‌کردگان، بدنۀ فعال جامعه را با خود همراه سازد.

راهکار سوم، مقابلۀ حلقه‌های صالحین با نفوذ سرمایه‌گذاری بر روی ارتقای بصیرت سیاسی افراد عضو این حلقه‌ها است. از این‌ رو حلقه‌های صالحین باید تحلیل درستی از انقلابی گری، جریانات سیاسی داخلی و خارجی همراه و معاند انقلاب اسلامی داشته باشند و کار مهم‌تر نیز این است که با برگزاری جلسات گروهی، بصیرت سایر افراد جامعه را نیز ارتقاء دهند.

 راهکار دیگر نیز مقابله با تطهیر شدن و موجه جلوه نمودن آمریکا در اذهان مردم است. در واقع این اتفاق باید نشانۀ تبعیت و تسلیم شدن در برابر دشمن تلقی شود، نه عقلانیت سیاسی و دفاع از منافع ملی.


علی کرمی / دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

2533/14

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :