خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "جوان"

تواضع

تواضع

دسته: تربیتی موضوع: تواضع رده سنی: جوان چکیده:  مقام معظم رهبری(دامت برکاته): اگر كسى براى خدا تواضع كند، خداوند روحاً و خُلقاً او را بالا برده و مشمول كرامات خود قرار مى‌دهد. (1378/08/24) برای دریافت فایل بر روی...

تارک نماز

تارک نماز

دسته: تربیتی موضوع: تارک نماز رده سنی: جوان چکیده:   مقام معظم رهبری(دامت برکاته): نماز در هيچ حالى نبايد ترك شود. در عين شدت و مِحنت، در بُحبوحه‏ى ميدان جهاد، در هنگام فراغ و آسايش، و حتى در ميان محيط...

تنبلی چرا؟

تنبلی چرا؟

دسته: تربیتی موضوع: تنبلی چرا؟ رده سنی: جوان چکیده:  مقام معظم رهبری(دامت برکاته): در آن زندگى سعادت، خوشى و خوشبختى بسته به تلاشى است كه ما این‌جا خواهیم كرد. پس اگر از این تلاش غفلت كردیم، فراموش كردیم و تنبلى...

تقوای علمی

تقوای علمی

دسته: تربیتی موضوع: تقوای علمی رده سنی: جوان چکیده:  مقام معظم رهبری(دامت برکاته): شبی در محضر امام)ره( بودیم. يكى از ما گفتيم: آقا شما مقامات معنوى داريد، مقامات عرفانى داريد؛ چند جمله‏اى ما را نصيحت و هدايت كنيد. آن...

تعقل

تعقل

دسته: تربیتی موضوع: تعقل رده سنی: جوان چکیده:  مقام معظم رهبری(دامت برکاته): واقعاً هم عقل و تفكر مى‏تواند انسان را پيش ببرد. البته در مراحل مختلف، عقل به نور وحى و نور معرفت و آموزشهاى اولياى خدا، تجهيز و تغذيه...

شکرگذاری

شکرگذاری

دسته: تربیتی موضوع: شکرگذاری رده سنی: جوان چکیده:  مقام معظم رهبری(دامت برکاته): شكر، چند پايه‌ى اصلى دارد: اول، شناختن نعمت و توجه پيدا كردن به آن است. دوم، نعمت را از او دانستن. سوم، از خدا سپاسگزار بودن. و چهارم،...

شب زنده داری

شب زنده داری

دسته: تربیتی موضوع: شب زنده داری رده سنی: جوان چکیده:   مقام معظم رهبری(دامت برکاته): حضرت حق، به پيغمبر و عزيز و حبيب خودش كه برترين انسانها در طول تاريخ، از اوّلين و آخرين بود، خطاب فرمود كه نماز شب را بخوان....

شب زنده داری

شب زنده داری

دسته: تربیتی موضوع: شب زنده داری رده سنی: جوان چکیده:  مقام معظم رهبری(دامت برکاته): نقل مى‌كنند مرحوم آمیرزا جواد آقاى ملكى وقتى بیدار مى‌شد، سر حوض آب مى‌نشست تا وضو بگیرد، به آب نگاه مى‌كرد، دعا مى‌خواند و گریه...

صبر و حوصله

صبر و حوصله

دسته: تربیتی موضوع:  صبر و حوصله رده سنی: جوان چکیده:  مقام معظم رهبری(دامت برکاته): اگر صبر را - كه صبر به همان معناى پايدارى و ايستادگى و استقامت و عقبگرد نكردن است - وصل كنيم به آن پايگاه ذكر الهى، به آن منبع لايزال،...

سبک شمردن نماز

سبک شمردن نماز

دسته: تربیتی موضوع: سبک شمردن نماز رده سنی: جوان چکیده:  مقام معظم رهبری(دامت برکاته): نمازهاى روزانه‏اى که در پنج نوبت خوانده مى‏شود، از واجبات بسيار مهم شريعت اسلامى بوده و بلکه ستون دين است و ترک يا سبک شمردن آن...