خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "نوجوان دبیرستانی"

وقف وابتداء

وقف وابتداء

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / وقف وابتداء رده سنی: نوجوان دبیرستانی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی...

مفاهیم(سوره حمد)

مفاهیم(سوره حمد)

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / مفاهیم(سوره حمد) رده سنی: نوجوان دبیرستانی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی...

مد و قصر 2

مد و قصر 2

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / مد و قصر 2 رده سنی: نوجوان دبیرستانی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی تصویر...

مد و قصر1

مد و قصر1

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / مد و قصر1 رده سنی: نوجوان دبیرستانی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی تصویر...

جمع بندی موارد غُنّه

جمع بندی موارد غُنّه

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / جمع بندی موارد غُنّه رده سنی: نوجوان دبیرستانی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر...

تفسیر سوره توحید

تفسیر سوره توحید

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / تفسیر سوره توحید رده سنی: نوجوان دبیرستانی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی...

تفخیم و ترقیق 2

تفخیم و ترقیق 2

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / تفخیم و ترقیق 2 رده سنی: نوجوان دبیرستانی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی...

تفخیم و ترقیق 1

تفخیم و ترقیق 1

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / تفخیم و ترقیق 1 رده سنی: نوجوان دبیرستانی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل بر روی...

اماله ، تسهیل ، اشمام ، سکت

اماله ، تسهیل ، اشمام ، سکت

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / اماله ، تسهیل ، اشمام ، سکت رده سنی: نوجوان دبیرستانی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت...

احکام نون ساکن و تنوین«2»

احکام نون ساکن و تنوین«2»

دسته: معرفتی موضوع: قرآن / احکام نون ساکن وتنوین«2» رده سنی: نوجوان دبیرستانی چکیده: هدف از قرار دادن این فایل آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم  و همچنین تعمیم فرهنگ قرآن در جامعه اسلامی میباشد.   برای دریافت فایل...