خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "عقاید"

ویژگی های امام و دلایل لزوم وجود امام

ویژگی های امام و دلایل لزوم وجود امام

دسته: معرفتی موضوع: عقاید / ویژگی های امام و دلایل لزوم وجود امام رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: انبیاء از طرف خدا وظیفه و مسئولیت دارند که پیام خدا را به بندگانش برسانند، این کار اصلی انبیاء است. آن ها موظّف هستند...

نشانه های یکتایی خدا

نشانه های یکتایی خدا

دسته: معرفتی موضوع: عقاید / نشانه های یکتایی خدا رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: درباره حقیقت توحید و مراتب آن بحث های فراوانی انجام گرفته است. ما در اذان پس از تکبیر، دو مرتبه به توحید شهادت می دهیم و درآخراذان نیز...

نشانه های وجود خداوند

نشانه های وجود خداوند

دسته: معرفتی موضوع: عقاید / نشانه های وجود خداوند رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: با مختصر نگاهي به جهان پيرامون خود به نشانه هاي وجود خداوند درآن ها پي مي بريم. قرآن در آیات بسیاری عبارت «و مِن آیاته» را تکرار می کند....

معجزه و عصمت انبیاء

معجزه و عصمت انبیاء

دسته: معرفتی موضوع: عقاید / معجزه و عصمت انبیاء رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: کسی که می گوید من از سوی خدا مأمور هدایت شما هستم و با خدای هستی و با قدرت و علم بی نهایت رابطه دارم، باید کاری کند که از عهده دیگران بر...

مأموریت های انبیاء

مأموریت های انبیاء

دسته: معرفتی موضوع: عقاید / مأموریت های انبیاء رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: انبیاء از طرف خدا وظیفه و مسئولیت دارند که پیام خدا را به بندگانش برسانند، این کار اصلی انبیاء است. آن ها موظّف هستند دستورهای الهی را...

لزوم و اهمیت شناخت خدا

لزوم و اهمیت شناخت خدا

دسته: معرفتی موضوع: عقاید / لزوم و اهمیت شناخت خدا رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: فرض بگیرید زمانی است که کسی کاملا خالی الذهن است و هنوز انگیزه ای برای شناخت خداوند ندارد حتی انگیزه اینکه برود سراغ بررسی ادله عقلی که...

ضرورت بعثت پیامبران

ضرورت بعثت پیامبران

دسته: معرفتی موضوع: عقاید / ضرورت بعثت پيامبران رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: در کنار اعتقاد به توحید انسان باید به رسالت پیامبر خدا نیز معتقد باشد و دینی را که او از سوی خداوند آورده است بپذیرد و تسلیم شریعت او...

صفات خدا

صفات خدا

دسته: معرفتی موضوع: عقاید / صفات خدا رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: به هوش باشید به همان اندازه که: خدایابی که یعنی پی بردن به وجود خدا از طریق مطالعه اسرار جهان آفرینش سهل و آسان است، شناسایی صفات خدا به دقت و احتیاط...

شیوۀ تعیین امام

شیوۀ تعیین امام

دسته: معرفتی موضوع: عقاید / شیوۀ تعیین امام رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: در جوامع امروز بهترین راه تعیین هر مقام مسئولی انتخابات است امّا این انتخابات ممکن است دربعضي موارد راه حل باشد امّا همیشه راه حق نیست زیرا...

شاهدان در قیامت

شاهدان در قیامت

دسته: معرفتی موضوع: عقاید / شاهدان در قیامت رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: یکی از مسائل مهم در قیامت وجودگواهان مختلف و متعدد است، چنانکه قرآن می فرماید: «یَوْمَ یَقومُ الأشهادُ» روزی که تمام شاهدان برپا می...

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >