خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "احکام"

وضو3

وضو3

دسته: معرفتی موضوع: احکام / وضو3 رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: وضو یعنی شستن صورت و دستها و مسح کردن جلو سر و روی پاها با شرایط وکیفیت خاص. این عمل که در شرع مقدس، وسیله ی طهارت معنوی شمرده شده، مقدمه ی برخی اعمال واجب...

وضو2

وضو2

دسته: معرفتی موضوع: احکام / وضو2 رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: وضو یعنی شستن صورت و دستها و مسح کردن جلو سر و روی پاها با شرایط و کیفیت خاص. این عمل که در شرع مقدس وسیله ی طهارت معنوی شمرده شده، مقدمه ی برخی اعمال واجب...

وضو 1

وضو 1

دسته: معرفتی موضوع: احکام / وضو 1 رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: وضو یعنی شستن صورت و دستها و مسح کردن جلو سر و روی پاها با شرایط وکیفیت خاص. این عمل که در شرع مقدس، وسیله ی طهارت معنوی شمرده شده، مقدمه ی برخی اعمال واجب...

نمازهای یومیه 1-اهمیت نماز

نمازهای یومیه 1-اهمیت نماز

دسته: معرفتی موضوع: احکام / نمازهای یومیه 1-اهمیت نماز رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: نماز مهمترین عبادت ها است و اگر درست و با توجه انجام گیرد، روح انسان را پاکیزه و دل او را نورانی می سازد و او را بر رها کردن خُلقیات...

نجاسات 2

نجاسات 2

دسته: معرفتی موضوع: احکام / نجاسات 2 رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: از آنجا که اسلام دین پاکیزگی و طهارت است و توجه ویژه ای به این امر نموده است لذا بر مؤمنین، خصوصاً اعضای شجره طیبه صالحین واجب است که احکام مربوط به...

نجاسات 1

نجاسات 1

دسته: معرفتی موضوع: احکام / نجاسات 1 رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: از آنجا که اسلام دین پاکیزگی و طهارت است و توجه ویژه ای به این امر نموده است لذا بر مؤمنین، خصوصاً اعضای شجره طیبه صالحین واجب است که احکام مربوط به...

مکان نمازگزار1

مکان نمازگزار1

دسته: معرفتی موضوع: احکام / مکان نمازگزار1 رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: نماز نه تنها راز و نیاز با خالق عالم و محبوب واقعی است بلکه مکتبی است انسان ساز که به خودی خود در بسیاری از عرصه ها آموزگاری زِبَردست است. نماز...

مطهرات3

مطهرات3

دسته: معرفتی موضوع: احکام / مطهرات3 رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: از آنجا که اسلام دین پاکیزگی و طهارت است و توجه ویژه­ای به این امر نموده است لذا بر مؤمنین، خصوصاً اعضای شجره طیبه صالحین واجب است که احکام مربوط به...

مطهرات 2

مطهرات 2

دسته: معرفتی موضوع: احکام / مطهرات 2 رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: از آنجا که اسلام دین پاکیزگی و طهارت است و توجه ویژه ای به این امر نموده است لذا بر مؤمنین، خصوصاً اعضای شجره طیبه صالحین واجب است که احکام مربوط به...

مطهرات 1

مطهرات 1

دسته: معرفتی موضوع: احکام / مطهرات 1 رده سنی: نوجوان راهنمایی چکیده: از آنجا که اسلام دین پاکیزگی و طهارت است و توجه ویژه ای به این امر نموده است لذا بر مؤمنین، خصوصاً اعضای شجره طیبه صالحین واجب است که احکام مربوط به...

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >